Het Wilhelmus

Volkslied
Wilhelmus van Nassouwe is sinds 10 mei 1932 het officiële Nederlandse volkslied.
De ministerraad besloot op die datum dat het Wilhelmus bij alle officiële gelegenheden te horen zal zijn. Voor die tijd werd het lied ook al regelmatig gespeeld bij officiële gelegenheden, zoals de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898.
Tot 1932 was Wien Neerlands Bloed het officiële volkslied. Dit lied was speciaal geschreven voor de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815.

De melodie
De melodie van het Wilhelmus is vermoedelijk ontstaan tijdens het beleg van de Franse stad Chartres in 1568. De eerste bekende optekening ervan stamt uit 1574.
Adriaen Valerius legde in 1626 de huidige melodie van het Wilhelmus vast in zijn bundel Nederlandtsche Gedenck-clanck.

Over de tekst van het Wilhelmus
Het Wilhelmus telt vijftien coupletten, waarvan de eerste letters samen de naam WILLEM VAN NASSOV vormen. Meestal zijn alleen het eerste en het zesde couplet te horen.
Het Wilhelmus is tijdens de Tachtigjarige Oorlog geschreven. Het was een eerbetoon aan prins Willem I van Oranje, de leider van het Nederlandse verzet tegen de Spaanse overheersing.
Philip van Marnix, heer van Sint Aldegonde (ca. 1538-1598) wordt algemeen beschouwd als dichter van de Nederlandse tekst. Hij was de secretaris van prins Willem I.

Betekenis
Couplet 1                                      Betekenis
Wilhelmus van Nassauwe              Nu: Nassau, vroeger: Nassou
ben ik van Duitse bloed                  Duytschen, Dietsen, Nederdietsen
den vaderland getrouwe                Trouw aan het geboorteland/streek
blijf ik tot in den dood
een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd                  vrij: onbelemmerd onverveert: zonder vrees
de Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd

Couplet 6                                       Betekenis
Mijn schild ende betrouwen           Letterlijk: schild, figuurlijk: beschermer - op wie ik vertrouw
zijt gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,                  op elke tijd, altijd
de tirannie verdrijven                       wrede, gemene regering
die mij mijn hart doorwondt.            verscheurt

Volg ons ook op

 

Donateur worden?

 

Oranjefeesten


Persberichten