Het bestuur

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hans Janssen
Secretaris: Tanja Augustinus
Penningmeester: Peter Edelaar

Bestuur: Liesbeth Vreeken, Jan van Schooten, Huub Aanhane, Tonneke van Nobelen, Jack Wijnands, Harry Janssen, Wally Rodenburg, Antoine Duivenvoorden, Patricia Hogervorst, Ted Langeveld, Kitty van Steijn, Mirjam van der Panne, Rob van Dam, Ida Troost, Max Adriaens, John Warmerdam en Auke Salman.

Ereleden: Q.B. van der Slot, W.J.P. Janssen, F.C.J. Vink, H.A.L. van Schooten en J.C.H. van Schooten.

De Stichting Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft ten doel:
de band tussen de Noordwijkerhoutse bevolking enerzijds en het vorstenhuis en vaderland anderzijds te versterken en te behouden; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Mededeling:
Het deelnemen aan de activiteiten, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

 

terug

Volg ons ook op


Donateur worden?

 

Oranjefeesten

 

Persberichten