Het bestuur

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hans Janssen
Secretaris: Tanja Augustinus
Penningmeester: Peter Edelaar

Bestuur: Liesbeth Vreeken, Huub Aanhane, Tonneke van Nobelen, Jack Wijnands, Harry Janssen, Wally Rodenburg, Antoine Duivenvoorden, Patricia Hogervorst, Ted Langeveld, Kitty van Steijn, Mirjam van der Panne, Rob van Dam, Ida Troost, Max Adriaens, John Warmerdam en Auke Salman.

Ereleden: Krijn van der Slot, Willem Janssen, Floor Vink, Henny van Schooten en Jan van Schooten.

De Stichting Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft ten doel:
de band tussen de Noordwijkerhoutse bevolking enerzijds en het vorstenhuis en vaderland anderzijds te versterken en te behouden; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Mededeling:
Het deelnemen aan de activiteiten, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

Tijdens de activiteiten van de Oranjevereniging Noordwijkerhout worden foto's en/of filmpjes gemaakt. Indien u deelneemt aan een activiteit of als publiek aanwezig bent, kunt u worden gefotografeerd of gefilmd. U begrijpt dat wij foto's maken omdat het noodzakelijk is voor ons belang om vast te leggen wat er tijdens de festiviteiten heeft plaatsgevonden. Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor publicatie op onze website en als promotiemateriaal voor een volgend jaar.
U kunt ten alle tijden verzoeken om beeldmateriaal van onze site te verwijderen. U kunt het direct aan de fotograaf melden of u kunt dit verzoek sturen naar info@ovnwh.nl.

 

terug

Volg ons ook op


Donateur worden?

 

Oranjefeesten

 

Persberichten