Zaterdag 4 mei 2019 - Dodenherdenking

De Oranjevereniging is bezig met de voorbereidingen voor de herdenkigsbijeenkomst
op 4 mei 2020. Zodra het programma vaststaat zullen wij dit u melden.

 


Het bestuur van de Oranjevereniging verzoekt de inwoners van Noordwijkerhout de vlag, zonder wimpel, vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok te hangen.

 

18.45 uur - Dodenherdenking, aansluitend de kranslegging bij het oorlogsmonument 
De Oranjevereniging organiseert in opdracht van de gemeente Noordwijk, de dodenherdenking in de St. Jozefkerk.
Elk jaar wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema geformuleerd. Voor 2019 is gekozen om het jaarthema en de slogan ‘Geef vrijheid door' te blijven gebruiken. Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de boodschap. 
In 2019 ligt het accent op ‘In vrijheid kiezen'. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.
Het thema ‘In vrijheid kiezen' stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die er zijn - of het nu gaat om kiesrecht, koopgedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We willen de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt benadrukken, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren. 
Medewerking zal o.a. worden verleend door de Muziekverenigingen ‘De Harpe Davids' en ‘St. Jeanne d'Arc' met vocale begeleiding, scouting, veteranen, leerlingen namens de basisscholen, sprekers en het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijkerhout.
Om 20.00 uur is er gelegenheid om twee minuten stilte in acht te nemen bij het oorlogsmonument voor het voormalige gemeentehuis van Noordwijkerhout.

 

Volg ons ook op

 

Donateur worden?

 

Oranjefeesten

 

Persberichten