Programma 2020

Vrijdag 31 januari 2020 - 7de Midwinter Oranjedrive (MOD)
Maandag 27 april 2020 - Koningsdag
Maandag 4 mei 2020 - Dodenherdenking
Dinsdag 5 mei 2020 - Bevrijdingsdag 75 jaar bevrijding
Zaterdag 5 september t/m donderdag 10 september 2020 - Oranjefeesten

Mededeling:
Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

Volg ons ook op

 

Vrijmarkt

 

Oranjefeesten

 

Koningsspelen