Programma 2018

Vrijdag 26 januari 2018 - Midwinter Oranjedrive (MOD)
Vrijdag 20 april 2018
 - Koningsspelen
Donderdag 26 april 2018 - KoningsBingo - Junior Kingsnight t.g.v. Koningsdag
Vrijdag 27 april 2018 
- Koningsdag
Vrijdag 4 mei 2018 - Dodenherdenking
Zaterdag 5 mei 2018
- Bevrijdingsdag (viering 2020)
Zaterdag 1 september t/m donderdag 6 september 2018 - Oranjefeesten

Mededeling:
Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

Volg ons ook op

 

Vrijmarkt

 

Oranjefeesten

 

Koningsspelen