Programma 2017

Vrijdag 27 januari 2017 - Midwinter Oranjedrive (MOD)
Vrijdag 21 april 2017
- Koningsspelen
Woensdag 26 april 2017 - KoningsBingo - Junior Kingsnight t.g.v. Koningsdag
Donderdag 27 april 2017
- Koningsdag
Donderdag 4 mei 2017 - Dodenherdenking
Vrijdag 5 mei 2017
- Bevrijdingsdag (viering 2020)
Zaterdag 2 september 2017 - Inschrijving Oranjefeesten
Zondag 3 t/m donderdag 7 september 2017
- Oranjefeesten

Mededeling:
Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

Volg ons ook op

 

Vrijmarkt

 

Oranjefeesten

 

Koningsspelen