Doelstelling - het bestuur

De Stichting Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft ten doel:
de band tussen de Noordwijkerhoutse bevolking enerzijds en het vorstenhuis en vaderland anderzijds te versterken en te behouden;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Erevoorzitter:
Burgemeester Gerrit Goedhart

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Hans Janssen
Vicevoorzitter:
Wally Rodenburg
Secretaris: Tanja Augustinus
Penningmeester: Peter Edelaar

Bestuur:

Liesbeth Vreeken, Hennie van Schooten, Jan van Schooten, Huub Aanhane, Tonneke van Nobelen, Jack Wijnands, Harry Janssen, Antoine Duivenvoorden, Patricia Hogervorst, Ted Langeveld, Kitty van Steijn, Mirjam van der Panne, Tanja Augustinus, Ida Troost, Rob van Dam, Max Adriaens en John Warmerdam.

Ereleden:
Q.B. v.d. Slot, W.J.J. Janssen en Floor Vink.

Jong Oranje:
Lotte Koot, Lisa van Nes, Lisanne Bergman
en Sophie Ruigrok.

Mededeling:
Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

terug

Volg ons ook op


Donateur worden?

 

Oranjefeesten

 

Persberichten