Programma 2019

Vrijdag 25 januari 2019 - 6de Midwinter Oranjedrive (MOD)
Maandag 22 april (2de Paasdag) 2019 - Kris Kras Cross
Vrijdag 26 april 2019
 - Koningsspelen - KoningsMuziek - Junior Kingsnight - Koningsnach
Zaterdag 27 april 2019 - Koningsdag
Zaterdag 4 mei 2019 - Dodenherdenking
Zondag 5 mei 2019 - Bevrijdingsdag (viering 2020)
Zaterdag 31 augustus t/m donderdag 5 september 2019 - Oranjefeesten

Mededeling:
Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het kermisterrein en de speelterreinen is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.
De Oranjevereniging Noordwijkerhout kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.
Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

Volg ons ook op

 

Vrijmarkt

 

Oranjefeesten

 

Koningsspelen