Nieuws

Erelid Piet Duivenvoorden (ome Piet) overleden

Op 24 februari j.l. ontvingen wij bericht van het overlijden van dhr. P.A. Duivenvoorden, binnen de Oranjevereniging Ome Piet, in de leeftijd van 94 jaar.

Piet Duivenvoorden was vanaf 1966 tot 1994 bestuurslid van de Oranjevereniging Noordwijkerhout.
Bij vele activiteiten van de Oranjevereniging was Piet betrokken. Hij was de grote promotor van de wielerronde. Zijn jagers-hart lag vooral bij het vogelschieten. Maar hij was ook de animator bij vele andere activiteiten.

In 1994 werd hij erelid, echter niet zonder de verzekering dat hij nog wel ingezet kon worden waar en wanneer dat nodig was. Dat is altijd zo gebleven. Als erelid bezocht hij veel aktiviteiten natuurlijk het vogelschieten maar ook tijdens de kermisochtend in Munnekeweij was hij van de partij. Afgelopen Oranjefeesten heeft hij nog geheel volgens de traditie paling gehaald bij Eveleens in Burgerveen.

Het afscheid dat wij moeten nemen van Ome Piet valt ons zwaar. In hem verliezen wij een zeer gewaardeerd oud-bestuurslid en erelid.
Zijn uitspaak "God is een Nortukkerhouter" zal ons aan hem blijven herinneren als tijdens Koningsdag en de Oranjefeesten het oranjezonnetje schijnt.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur
Oranjevereniging Noordwijkerhout.


Jack Wijnands draagt voorzittershamer OV over
aan Hans Janssen

Tijdens de onlangs gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van de Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft Jack Wijnands de voorzittershamer officieel overgedragen aan Hans Janssen. Nadat Jack Wijnands in 2002 bestuurslid en in 2008 vicevoorzitter werd nam hij in 2011 de voorzittershamer over van Floor Vink. Na het volmaken van 2 termijnen van drie jaar geeft Jack de voorzittershamer over aan Hans Janssen.
Ook het secretariaat is overgaan in andere handen, na 19 jaar geeft Liesbeth Vreeken de pen door aan Tanja Augustinus.
Zowel de aftredende voorzitter als de secretaris zijn blij met hun opvolgers en blijven zich inzetten voor de Oranjevereniging.

Hans Janssen is al sinds 2000 bestuurslid, waarvan de laatste jaren tevens in de functie van vicevoorzitter van de Oranjevereniging. Zijn taak wordt overgenomen door Wally Rodenburg.
Tanja Augustinus is sinds een jaar bestuurslid en brengt vanuit haar werk en ander vrijwilligersfuncties veel ervaring mee.
Het bestuur van de Oranjevereniging dankt Jack en Liesbeth voor hun inzet als voorzitter en secretaris en spreekt haar volste vertrouwen uit in Hans, Wally en Tanja.

De Oranjevereniging Noordwijkerhout wenst u via deze weg allen een heel voorspoedig 2017.


Onze voorzitter Lid in de Orde van Oranje-Nassau
27 april 2016


De heer J.J. (Jack) Wijnands.

Werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als afdelingshoofd, is vrijwillig actief /actief geweest voor diverse organisaties. In 1979 begon hij als vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten te Noordwijkerhout. Eerst was hij lid van de jeugdraad ‘De Babyfaaten' en aansluitend werd hij lid van de werkgroep oud-Babyfaaten, een groep vrijwilligers die de feestzalen aankleedde. Jaren later werd hij Boerenbruidegom en juryvoorzitter van het Liedfestival. In 2002 was hij lid van de sponsorcommissie van Zwemvereniging Noordwijkerhout. Doel was om structureel (sponsor)inkomsten te genereren. In 2002 werd hij in het bestuur gevraagd van Oranjevereniging Noordwijkerhout. In 2008 werd hij vicevoorzitter en in 2011 voorzitter tot heden. Deze taak verricht hij met veel passie en inzet. Hij was lid van de commissies Wielerronde (was ook speaker), Lunapark en Dodenherdenking. De invulling van Dodenherdenking heeft hij aangepast aan deze tijd waarmee een grotere opkomst werd bewerkstelligd. Hij onderhoudt de contacten met burgemeester, politie, brandweer en EHBO. In 2004 werd hij (tot 2007) bestuurslid en vicevoorzitter van het kerkbestuur van de Sint Jozefparochie. Hij was verantwoordelijk voor het (kerk)gebouwenbeheer en voerde een nieuwe organisatiestructuur door. Van 2005 tot 2012 was hij medeoprichter, voorzitter (2006-2009) en bestuurslid (2009-2012) van de Stichting Peuterspeelzaal Bambini in Noordwijkerhout. Van 2006 tot 2008 was hij leider van het E-elftal bij voetbalvereniging VVSB in Noordwijkerhout. Naast deze activiteiten heeft hij zich bij zijn werkgever ingezet als bedrijfshulpverlener en was hij actief voor de ondernemingsraad.

De heer J.J. Wijnands wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


 

Volg ons ook op

 

Donateur worden?

 

OranjefeestenPersberichten